Edizzjoni 2021

Hawn taħt jinsabu r-riżultati mis-snin li għaddew.

Census 2021

IS-SNIN LI Ghaddew

Census 2011
Census 2005

2021 Edition

Iċ-Ċensiment tal-Popolazzjoni u tad-Djar 2021 se jsir nhar il-Ħadd 21 ta’ Novembru 2021. Iċ-Ċensiment huwa proġett mal-pajjiż kollu li jsir kull għaxar snin u jinvolvi t-twettiq ta’ stħarriġ komprensiv biex jelenka r-residenti permanenti kollha f’Malta. L-edizzjoni tal-2021 se tkun it-tmintax f’linja ta’ ċensimenti nazzjonali li saru mill-1842. Iċ-Ċensiment huwa stampa tan-nies residenti f’Malta u l-istokk ta’ abitazzjoni f’ħin partikolari. Dan il-punt huwa l-21 ta’ Novembru 2021 imsemmi hawn fuq, u d-data kollha miġbura tirreferi għal nofsillejl tal-20/21 ta’ Novembru. Fit-terminoloġija taċ-ċensiment din id-data tissejjaħ il-Jum/Lejl taċ- Ċensiment.

 

F’Ottubru 2019, is-Sur Etienne Caruana, Direttur Ġenerali tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, inħatar Uffiċjal taċ-Ċensiment mill-Prim Ministru. L-Uffiċjal taċ-Ċensiment imexxi t-tħejjijiet għaċ-Ċensiment 2021 u jittratta l-kwistjonijiet pertinenti kollha. Biex jgħinu f’dan il-proġett, l-Uffiċjal taċ-Ċensiment ħatar lis-Sur Silvan Zammit, Direttur tas-Sigurta’ Tad- Dejta u lis-Sur Matthew Zerafa, Direttur tal-Istatistika Soċjali, bħala Viċi Uffiċjali taċ-Ċensiment.

 

Ċensiment 2021 se jinvolvi stħarriġ tal-popolazzjoni stmata madwar nofs miljun li jgħixu f’abitazzjonijiet privati ​​u f’madwar 300 istituzzjonijiet. Il-popolazzjoni kollha mifruxa fuq 68 kunsill lokali se tkun maqsuma indaqs f’madwar 1,000 żona ta’ enumerazzjoni. Żona ta’ enumerazzjoni tikkonsisti f’diversi toroq jew partijiet minnhom f’lokalità u tipikament tiġbor fiha medja ta’ 220 abitazzjoni. Iż-żoni ta’ enumerazzjoni jiġu assenjati lil madwar 1,000 intervistatur fuq il-post reklutati apposta għaċ-Ċensiment. Dawn se jiġbru d-data direttament mid-djar. Ċensiment 2021 se jkun immarkat minn innovazzjonijiet importanti. F’konformità kemm mal-politika tal-Gvern kif ukoll tal-NSO fl-adozzjoni ta’ miżuri favur l-ambjent kif ukoll biex jiġi awtomatizzat il-ġbir ta’ dejta, għall-ewwel darba, in-nies jistgħu jagħżlu li jimlew il-kwestjonarju permezz ta’ formola onlajn.

Dokumenti 2021

Rapport Preliminari

DOWNLOAD PDF

Infografika (Aġġornata: 10 ta' Mejju 2021)

2011 Edition

Iċ-Ċensiment tal-Popolazzjoni u tad-Djar tal-2011 kien is-sbatax-il wieħed uffiċjali li sar f’Malta mill-1842. Il-pubblikazzjonijiet ippreżentati hawn jinkorporaw riżultati dettaljati, kumpilazzjonijiet u kontroanaliżi tad-dejta miġbura permezz taċ-Ċensiment imwettaq madwar Malta fl-20 ta’ Novembru 2011. Huma jipprovdu statistika definittiva dwar il-kundizzjoni demografika u soċjali tar-residenti u tad-djar, inkluża informazzjoni dwar djar u kumditajiet f’livell nazzjonali, reġjonali u lokali.

 

Iċ-Ċensiment tal-2011 kien parti minn eżerċizzju mifrux mal-Unjoni Ewropea kollha, peress li l-Istati Membri kollha wettqu ċ-ċensimenti nazzjonali tagħhom stess. Fil-fatt, il-bażi legali tagħha hija doppja: l-Att taċ-Ċensiment Malti tal-1948 u r-Regolament 763/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli komuni għall-għoti ta’ dejta komprensiva dwar il-popolazzjoni u d-djar kull għaxar snin mill-Istati Membri tal-UE. Fid-dawl ta’ dan, id-dejta miċ-Ċensiment tal-2011 hija komparabbli madwar l-UE.

Dokumenti 2011

Rapport Preliminari

DOWNLOAD PDF

Rapport Preliminari

DOWNLOAD PDF

2005 Edition

Iċ-Ċensiment tal-Popolazzjoni u tad-Djar imwettaq kull għaxar snin huwa sors importanti ta’ informazzjoni dwar l-għadd, il-karatteristiċi, il-kompożizzjoni u l-kundizzjoni tal-popolazzjoni ta’ Malta. Jinforma u jinfluwenza daqstant oqsma tal-ħajja Maltija: it-tfassil tal-politika pubblika; għażliet u deċiżjonijiet tal-familji tagħna; għażliet magħmula mill-anzjani; inizjattivi u investimenti mis-settur tan-negozju; flussi ta’ riċerka u żvilupp. Iċ-Ċensiment tal-Popolazzjoni u tad-Djar ittieħed nhar il-Ħadd, 27 ta’ Novembru 2005.

 

Id-dokumentazzjoni li tinsab f’din il-paġna tinkorpora r-riżultati taċ-Ċensiment li sar f’Malta fl-2005. Ir-rapport preliminari jipprovdi stampa tal-popolazzjoni residenti f’Jum iċ-Ċensiment, 27 ta’ Novembru 2005. Fir-rigward tal- informazzjoni li ċensiment huwa kapaċi jipprovdi, id-dejta bażika biss hija mniżżla hawn. Madankollu, qed jiġi ppreżentat biżżejjed biex il-bidliet li seħħew mill-aħħar Ċensiment (1995) jibdew jidhru. Il-Volum 1 dwar il-Popolazzjoni u l-Volum 2 dwar l-Abitazzjonijiet jibnu fuq dan il-kontorn u jippreżentaw ir-riżultati sħaħ.

 

Is-suċċess taċ-Ċensiment 2005 sar possibbli bil-kooperazzjoni tal-membri tal-pubbliku li mlew il-kwestjonarji taċ-Ċensiment; mix-xogħol bla waqfien tal-ħaddiema fuq il-post taċ-Ċensiment li għenu fit-tlestija tagħhom u ġabruhom; bil-kontribuzzjoni mill-qalb tal-ħaddiema tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika; u bl-għajnuna tal-ħafna individwi u organizzazzjonijiet li kienu involuti f’aspetti diversi tal-proġett kollu.

Dokumenti 2005

Rapport Preliminari

DOWNLOAD PDF

Skip to content