Applikazzjoni Onlajn tal-Enumeratur

Ara d-deskrizzjoni tax-xogħol tal-Enumeratur fiċ-Ċensiment tal-Popolazzjoni u tad-Djar 2021

L-applikazzjonijiet għandhom jintbagħtu sad-29 t’Awwissu 2021.

Għal aktar informazzjoni ġentilment ikkuntattja lill-Uffiċċju taċ-Ċensiment fuq census2021@gov.mt jew fuq 25997410.

Personal Details

Taħdem ma' xi organizazzjoni oħra ta' riċerka? (mhux relatat max-xogħol prinċipali)
Għandek it-trasport privat tiegħek stess? *
Tbati minn xi kundizzjonijiet relatati mas-saħħa?
Għandek xi limitazzjoni fiżika li tista' tfixkel il-mixi/ivvjaġġar/smigħ/vista/komunikazzjoni bażika?
Qatt ħdimt bħala intervistatur mal-NSO fl-aħħar 10 snin (mill-2011)? *

Jekk Iva, indika liema stħarriġ ipparteċipajt fih mal-NSO bħala intervistatur:
a) Ċensiment tal-Popolazzjoni u tad-Djar
b) Ċensiment tal-Agrikoltura
ċ) Household Budgetary Survey (HBS)
d) Survey on Income and Living Conditions (SILC)
e) Labour Force Survey (LFS)
Qatt ħdimt bħala intervistatur ma' xi organizazzjoni oħra?

Edukazzjoni

Jekk jogħġbok indika l-livell ta' kompetenza tal-QARI tiegħek fil-lingwi li ġejjin:

Malti *
Ingliż *

Jekk jogħġbok indika l-livell ta' kompetenza tal-lingwi MITKELLMA ta' dawn li ġejjin:

Malti *
Ingliż *

Jekk jogħġbok indika l-livell ta' kompetenza tal-KITBA tiegħek fil-lingwi li ġejjin:

Malti *
Ingliż *

Kemm għandek esperjenza fl-użu ta' dawn li ġejjin:

Tablet *
Smartphone *
Kompjuter/Laptop *

Jekk jogħġbok agħżel tliet (3) lokalitajiet fejn tippreferi tagħmel il-ġbir tad-data (fl-ordni tal-preferenza). Tagħżilx il-lokalità li tgħix fiha.

Nikkonferma li għandi kondotta tal-pulizija nadifa (tista’ tintalab li tipprovdi kopja waqt is-sessjoni ta’ taħriġ)
*
Skip to content