05 May 2020

Konsultazzjoni Pubblika

L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika nieda konsultazzjoni pubblika fil-5 ta ’Mejju 2020 fejn il-partijiet interessati ġew mistiedna jibagħtu l-proposti tagħhom għal temi u mistoqsijiet addizzjonali li potenzjalment jistgħu jiġu inklużi fiċ-Ċensiment. Dan l-istadju huwa essenzjali biex jiġi żgurat li l-ħtiġijiet tal-utenti jiġu kkunsidrati bir-reqqa. Waslu diversi proposti minn organizzazzjonijiet u individwi differenti li ġew riveduti b’mod indipendenti. Proposti bħal dawn, madankollu, kellhom jiġu bbilanċjati bi kwistjonijiet ta ‘piż ta’ rispons, kost-effettività, kwalità tad-dejta u fuq kollox, il-ħtieġa li l-kwestjonarju jinżamm għal tul raġonevoli. Sottomissjonijiet bil-miktub kellhom jintbagħtu sal-Ħadd 31 ta’ Mejju 2020.

Il-kwestjonarju għandu l-għan li jiġbor informazzjoni soċjoekonomika ewlenija, skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali – Att dwar iċ-Ċensiment tal-1948 u rekwiżiti regolatorji tal-UE – Regolament (KE) Nru 763/2008, kif ukoll ir-rakkomandazzjonijiet, il-kunċetti u d-definizzjonijiet dwar iċ-ċensimenti tal-popolazzjoni magħmula min-NU Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa (UNECE). Ir-Regolament tal-UE bħalissa jkopri s-suġġetti fil-lista mehmuża mal-Avviż ta’ Informazzjoni għall-Istampa. Dawn is-suġġetti jkopru 70 varjabbli ewlenin li 30 minnhom jiffokaw fuq id-djar.

Rapport preliminari li jinkludi l-varjabbli demografiċi ewlenin (fosthom: sess, età, nazzjonalità u ċittadinanza) se jiġi ppubblikat fl-ewwel kwart tal-2022. Analiżi dettaljata li tkopri l-varjabbli kollha tal-popolazzjoni u l-akkomodazzjoni miġbura fiċ-Ċensiment se tiġi rilaxxata f’pubblikazzjonijiet tematiċi li jibdew mill-aħħar kwart tal-2022. It-tema ġeospazjali se taqsam il-popolazzjoni, l-akkomodazzjoni u temi soċjali u ekonomiċi relatati.

Id-Data taċ-Ċensiment tal-Popolazzjoni u d-Djar 2021 inbidlet għall-21 ta ’Novembru 2021.

Lura għall-Aħbarijiet

Avvenimenti li ġejjin

ARA L-KALENDARJU SĦIĦ

Aħbarijiet Oħra

18 Mar 2022

Ċensiment tal-Popolazzjoni u tad-Djar 2021: Esibizzjoni ta’ numru magħżula ta’ kontribuzzjonijiet tal-iskejjel

Lejn l-aħħar tas-sena li għaddiet, l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika (NSO) beda proġett soċjali nazzjonali li jsir kull 10 snin – iċ-ċensiment tal-popolazzjoni u tad-djar. Iċ-Ċensiment tal-Popolazzjoni u tad-Djar 2021 kien it-18-il … Aqra iktar

05 Nov 2021

Ċensiment 2021: Għaliex huwa importanti u kif tieħu sehem

Aqra iktar

21 Nov 2021

Ċensiment: Kejl soċjali ferm importanti

Jekk jogħġbok ikklikkja hawn għal artiklu fuq it-Times of Malta, mid-Direttur Ġenerali tal-NSO Etienne Caruana, dwar l-importanza taċ-Ċensiment bħala kejl soċjali.Aqra iktar

Skip to content