13 May 2021

Tnedija taċ-Ċensiment tal-Popolazzjoni u tad-Djar 2021

L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika (NSO) se jwettaq iċ-Ċensiment tal-Popolazzjoni u d-Djar 2021 skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali – l-Att dwar iċ-Ċensiment tal-1948 u r-rekwiżiti regolatorji tal-UE – ir-Regolament (KE) Nru 763/2008, kif ukoll ir-rakkomandazzjonijiet, il-kunċetti u d-definizzjonijiet taċ-ċensimenti tal-popolazzjoni magħmula mill-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Magħquda (UNECE).

Il-ġbir tad-dejta se jibda f’Ottubru 2021. Id-data taċ-Ċensiment tkun il-21 ta’ Novembru, 2021. Ċensiment 2021 se jkun immarkat minn innovazzjonijiet importanti. F’konformità kemm mal-politika tal-Gvern kif ukoll tal-NSO fl-adozzjoni ta’ miżuri favur l-ambjent kif ukoll biex jiġi awtomatizzat il-ġbir ta’ dejta, għall-ewwel darba, in-nies jistgħu jagħżlu li jimlew il-kwestjonarju permezz ta’ formola online. Il-ħin meħtieġ biex timla l-kwestjonarju onlajn huwa madwar 20 minuta għal dar ta’ tliet persuni. Novità oħra hija li l-enumeraturi li jżuru d-djar jirreġistraw l-informazzjoni fit-tablet aktar milli permezz tal-kwestjonarju tal-karta tradizzjonali. Il-vantaġġ ewlieni ta’ din l-innovazzjoni huwa sigurtà mtejba tal-informazzjoni minħabba li d-dejta kollha miġbura tkun kriptata sabiex il-persunal taċ-Ċensiment awtorizzat biss b’aċċess għal ċavetta jew password sigrieta jkun jista’ jaqraha. Vantaġġi oħra huma użu mnaqqas tal-karta u aktar effiċjenza. Il-formoli xorta jiġu stampati biex ikopru l-esiġenzi kollha possibbli tad-djar li jwieġbu għall-kwestjonarju. Il-formoli xorta jiġu stampati biex ikopru l-esiġenzi kollha possibbli tad-djar li jwieġbu għall-kwestjonarju.

Permezz ta’ dan iċ-Ċensiment, tinġabar informazzjoni ewlenija soċjo-ekonomika. Il-lista ta’ suġġetti li għandhom jiġu koperti jinkludu:

Popolazzjoni

 • Sess
 • Età
 • Pajjiż twelidek
 • Pajjiż taċ-Ċittadinanza
 • Post tar-residenza tas-soltu
 • Qatt għext barra minn Malta u s-sena tal-wasla fil-pajjiż
 • Post preċedenti tar-residenza tas-soltu
 • Relazzjoni bejn il-membri tad-dar (biex jinkiseb l-istatus tad-dar, l-istatus tal-familja, it-tip ta’ nukleu tal-familja, id-daqs tan-nukleu tal-familja, it-tip ta’ dar privata, id-daqs tad-dar privata)
 • Stat ċivili legali
 • Kisba edukattiva
 • L-istatus tax-xogħol
 • Status fl-impjieg
 • Okkupazzjoni
 • Industrija
 • Lokalità tal-post tax-xogħol

Abitazzjonijiet

 • Abitazzjonijiet
 • Tip ta’ kwartieri tal-għixien
 • Tip ta’ bini
 • Numru ta’ kmamar fl-unità tad-djar
 • Tip ta’ sjieda
 • Stat ta’ pussess tad-dar
 • Kumditajiet tal-abitazzjoni
 • Tip ta’ tisħin
 • Stat ta’ okkupanza
 • Numru ta’ okkupanti

Mat-tlestija, ir-riżultati aggregati jsiru pubbliċi u jintużaw biex jidentifikaw u jindirizzaw kwistjonijiet speċifiċi permezz ta’ miżuri ta’ politika mfassla apposta li jikkonċernaw dan is-settur. Din l-istatistika se tintuża wkoll għal skopijiet ta’ ppjanar u appoġġ. Tali statistika tinqasam mal-uffiċċju statistiku tal-Unjoni Ewropea, l-Eurostat, fejn is-sitwazzjoni soċjoekonomika ta’ Malta tiġi mqabbla ma’ dik fi stati membri Ewropej oħra.

Il-parteċipazzjoni fiċ-Ċensiment tal-Popolazzjoni u tad-Djar hija obbligatorja kif stabbilit fl-Att dwar iċ-Ċensiment tal-1948.

Bħall-istħarriġ kollu tiegħu, l-NSO jiżgura li d-dejta miġbura tibqa’ kunfidenzjali u tintuża biss għal skopijiet ta’ statistika.

Lura għall-Aħbarijiet

Avvenimenti li ġejjin

ARA L-KALENDARJU SĦIĦ

Aħbarijiet Oħra

11 Oct 2021

Laqgħat ta’ tagħrif u taħriġ

Fis- 27 ta’ Settembru bdew il- laqgħat ta’ tagħrif u taħriġ għal dawk li se jkollhom rwoli ta’ Maniġers tad-Distretti, Supervisors, u Enumeraturi. Dawn il-laqgħat se jibqgħu għaddejjin sal- 15 … Aqra iktar

18 Sep 2021

Id- Direttur Ġenerali intervistat minn TVM dwar iċ- Ċensiment tal-Popolazzjoni u tad-Djar 2021

Id-Direttur Ġenerali, Etienne Caruana, fil-kapaċità tiegħu bħala Uffiċjal taċ-Ċensiment, ġie intervistat minn TVM dwar iċ-Ċensiment tal-Popolazzjoni u tad-Djar li ġej. L-artiklu u l-filmat li jakkumpanjah huma disponibbli fuq il-websajt ta’ … Aqra iktar

21 Nov 2021

Dritt ta‘ risposta għall-Artiklu tal-Mument ta‘ nhar il- Ħadd 14 ta‘ Novembru

Sib mhemuża hawn taħt ir-risposta mid-Direttur Ġenerali Etienne Caruana għall-artiklu fuq il-Mument datat 14 ta’ Novembru u titolat ‘Kolletturi taċ- Ċensiment imqarrqa bil-volum tax-xogħol imwiegħda‘.Aqra iktar

Skip to content