05 Nov 2021

Enumeraturi taċ- Ċensiment

Mit-Tnejn 8 ta’ Novembru, madwar 1,000 enumeratur se jibdew jagħmlu kuntatt ma’ dawk il-membri tal-abitazzjoni li għadhom ma lestewx il-kwestjonarju online. Jekk il-membri tal-abitazzjoni m’għandhomx il-ħsieb li jimlew il-kwestjonarju online jew ma jistgħux jagħmlu dan għal xi raġuni jew oħra, l-enumeratur se joffri li jassistihom u jiffissa appuntament biex jimlew il-kwestjonarju taċ-Ċensiment bit-telefon, wiċċ imb wiċċ jew fuq il-karta.

Għas-sigurtà tiegħek, l-enumeraturi tagħna kollha reklutati uffiċjalment se jippreżentaw it-tikketta tal-NSO bl-isem, kunjom u ritratt meta jiġbru l-informazzjoni fl-inħawi tiegħek. F’każ ta’ dubju, tista’ ċċempel 1710 biex tikkonferma l-identità tal-enumeratur assenjat lilek.

L-enumeraturi kollha jieħdu l-ġurament tas-segretezza kif stipulat fl-Att dwar iċ-Ċensiment qabel ma jkunu involuti fi kwalunkwe ġbir ta’ data. Dan biex jiġi żgurat li l-informazzjoni personali tiegħek tinżamm kunfidenzjali u sigura. Kwalunkwe apparat portabbli bħal tablet użat matul il-proċess tal-ġbir tad-data se jiġi kkonfigurat permezz ta’ kriptaġġ sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni massima tad-data. Il-persunal uffiċjali tal-NSO biss se jaċċessa l-informazzjoni maħżuna fuq dawn l-apparati.

Kull meta l-assistenza tal-enumeratur tkun meħtieġa fiżikament fl-abitazzjoni, l-enumeraturi se josservaw il-miżuri kollha ta’ sigurtà skont id-direttivi mill-Awtoritajiet tas-Saħħa Pubblika, inkluż li jkollhom it-tagħmir protettiv meħtieġ.

Iċ-Ċensiment tal-Popolazzjoni u tad-Djar se jibqa’ għaddej sat-28 ta’ Novembru. Għal darb’oħra, infakkru lil kulħadd li l-parteċipazzjoni hija obbligatorja bil-liġi. L-NSO jixtieq jirringrazzja lil kulħadd tal-kooperazzjoni murija s’issa u ser ikompli jħeġġeġ lil dawk id-djar li jistgħu jimlew il-kwestjonarju online biex jagħmlu dan, peress li jieħu biss ftit minuti biex jimtela.

Lura għall-Aħbarijiet

Avvenimenti li ġejjin

ARA L-KALENDARJU SĦIĦ

Aħbarijiet Oħra

11 Oct 2021

Laqgħat ta’ tagħrif u taħriġ

Fis- 27 ta’ Settembru bdew il- laqgħat ta’ tagħrif u taħriġ għal dawk li se jkollhom rwoli ta’ Maniġers tad-Distretti, Supervisors, u Enumeraturi. Dawn il-laqgħat se jibqgħu għaddejjin sal- 15 … Aqra iktar

21 Nov 2021

Dritt ta‘ risposta għall-Artiklu tal-Mument ta‘ nhar il- Ħadd 14 ta‘ Novembru

Sib mhemuża hawn taħt ir-risposta mid-Direttur Ġenerali Etienne Caruana għall-artiklu fuq il-Mument datat 14 ta’ Novembru u titolat ‘Kolletturi taċ- Ċensiment imqarrqa bil-volum tax-xogħol imwiegħda‘.Aqra iktar

18 Mar 2022

Ċensiment tal-Popolazzjoni u tad-Djar 2021: Esibizzjoni ta’ numru magħżula ta’ kontribuzzjonijiet tal-iskejjel

Lejn l-aħħar tas-sena li għaddiet, l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika (NSO) beda proġett soċjali nazzjonali li jsir kull 10 snin – iċ-ċensiment tal-popolazzjoni u tad-djar. Iċ-Ċensiment tal-Popolazzjoni u tad-Djar 2021 kien it-18-il … Aqra iktar

Skip to content