Min għandu jwieġeb?

Għalkemm kwalunkwe resident fl-abitazzjoni jista’ jipprovdi informazzjoni f’isem membri oħra, huwa mħeġġeġ li l-persuni kollha residenti fl-abitazzjoni jirrispondu għat-taqsima personali tagħhom fil-kwestjonarju. Informazzjoni ta’ prokura hija aċċettata jekk l-informazzjoni provduta hija meqjusa affidabbli (idealment il-prokura għandha jkollha mill-inqas 18-il sena). Is-sezzjoni tad-Djar li tinsab f’paġna 22 tal-kwestjonarju taċ-Ċensiment tista’ timtela minn kwalunkwe membru tad-dar.

Fil-każ ta’ persuni temporanjament assenti (eż. Li jgħixu temporanjament barra l-pajjiż, l-isptar, residenti f’abitazzjoni għall-vaganzi, temporanjament f’istituzzjoni eċċ.), jew kwalunkwe diffikultà oħra biex tistabbilixxi residenza “tas-soltu”, agħmel kuntatt magħna fuq 25997410 jew tkellem lill-enumeratur tiegħek.

shutterstock_638642935@2x

Esplora l-kwestjonarju taċ-Ċensiment

It-tweġiba għall-kwestjonarju taċ-Ċensiment tal-2021 hija faċli u titkompla f’qasir żmien. Ikollok bżonn twieġeb mistoqsijiet sempliċi dwarek innifsek u kulħadd li qed jgħix fid-dar miegħek bħal fil-jum taċ-Ċensiment. Hawn taħt, għandek issib lista ta’ suġġetti inklużi fil-kwestjonarju taċ-Ċensiment.

 

Suġġetti fuq livell individwali:

 • Demografija tal-popolazzjoni;
 • Statistika vitali;
 • Pajjiż tat-twelid u ċittadinanza;
 • Razza u reliġjon
 • Migrazzjoni;
 • Residenzi tal-passat (inkluż barra minn Malta)
 • Saħħa;
 • Edukazzjoni; u
 • L-istatus tax-xogħol u ekonomiku.

 

Suġġetti fil-livell ta’ abitazzjoni:

 • Struttura tal-bini;
 • Stat tal-pussess;
 • Faċilitajiet;
 • Djar għall-vaganzi; u
 • Djar vakanti.

Ċaħda: Kwalunkwe informazzjoni personali miġbura mill-NSO tiġi ttrattata bħala kunfidenzjali u użata għal skopijiet statistiċi biss.

Skip to content