Avvenimenti

Tnedija taċ- Ċensiment tal- Popolazzjoni u tad-Djar 2021

13 May 2021

1:00 pm

Malta

L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika (NSO) nieda ċ- Ċensiment tal- Popolazzjoni u tad-djar fit- 13 ta’ Mejju 2021. Iċ- Ċensiment se jiġi jwettaq skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali – l-Att dwar iċ-Ċensiment tal-1948 u r-rekwiżiti regolatorji tal-UE – ir-Regolament (KE) Nru 763/2008, kif ukoll ir-rakkomandazzjonijiet, il-kunċetti u d-definizzjonijiet taċ-ċensimenti tal-popolazzjoni magħmula mill-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Magħquda (UNECE).

Il-ġbir tad-dejta se jibda f’Ottubru 2021. Id-data taċ-Ċensiment tkun il-21 ta’ Novembru, 2021. Ċensiment 2021 se jkun immarkat minn innovazzjonijiet importanti. F’konformità kemm mal-politika tal-Gvern kif ukoll tal-NSO fl-adozzjoni ta’ miżuri favur l-ambjent kif ukoll biex jiġi awtomatizzat il-ġbir ta’ dejta, għall-ewwel darba, in-nies jistgħu jagħżlu li jimlew il-kwestjonarju permezz ta’ formola online. Il-ħin meħtieġ biex timla l-kwestjonarju onlajn huwa madwar 20 minuta għal dar ta’ tliet persuni. Novità oħra hija li l-enumeraturi li jżuru d-djar jirreġistraw l-informazzjoni fit-tablet aktar milli permezz tal-kwestjonarju tal-karta tradizzjonali. Il-vantaġġ ewlieni ta’ din l-innovazzjoni huwa sigurtà mtejba tal-informazzjoni minħabba li d-dejta kollha miġbura tkun kriptata sabiex il-persunal taċ-Ċensiment awtorizzat biss b’aċċess għal ċavetta jew password sigrieta jkun jista’ jaqraha. Vantaġġi oħra huma użu mnaqqas tal-karta u aktar effiċjenza. Il-formoli xorta jiġu stampati biex ikopru l-esiġenzi kollha possibbli tad-djar li jwieġbu għall-kwestjonarju. Il-formoli xorta jiġu stampati biex ikopru l-esiġenzi kollha possibbli tad-djar li jwieġbu għall-kwestjonarju.

IKKUNTATJANA GĦAL AKTAR INFORMAZZJONI
Skip to content